Aktualność

14
stycznia 2019

"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. 
Opuścił nas oddany swej pracy samorządowiec, miłośnik Gdańska, społecznik. 
Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom,
wyrazy współczucia

składają
samorządowcy z Metropolitalnego Forum NORDA.