Aktualność

11
kwietnia 2019

Gdynia poszukuje kandydatów do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Na mieszkańców czekają cztery miejsca. Dla przedstawicieli rad dzielnic przewidziane są dwa miejsca. Zgłoszenia można wysyłać do 25 kwietnia br.

 

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego powoływana jest zarządzeniem prezydenta miasta. Do jej zadań należy m.in. wsparcie procesu weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu całego procesu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Rada liczy 13 osób i w jej skład wchodzą: mieszkańcy (4 osoby), przedstawiciele rad dzielnic (2 osoby), jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), przedstawiciele Rady Miasta Gdyni (4 osoby) oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.

 

Osoby, które chciałyby wesprzeć proces realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do 25 kwietnia. Zgłoszenia można wysłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie bo.gdynia.pl lub w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych.

W formularzu należy opisać swoje doświadczenie z Budżetem Obywatelskim lub innymi działaniami partycypacyjnymi (np. konsultacjami społecznymi) oraz podać swoje pomysły na zmiany w gdyńskim BO. W przypadku radnych rad dzielnic, wymagana jest dodatkowo rekomendacja zarządu dzielnicy.

 

Nabór spowodowany jest wygaśnięciem kadencji obecnej rady. Kadencja Rady ds. BO trwa dwa lata. Spotkania będą odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowych. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia.