Aktualność

14
lutego 2020

W 2020 r. ma zostać wprowadzony wspólny bilet miesięczny na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Pozwoli on na podróżowanie koleją i transportem publicznym od Pruszcza Gdańskiego po Wejherowo, przez obszar 13 gmin i miast.

 

Prace nad wspólnym biletem metropolitalnym trwały od dawna. Prawdziwy przełom nastąpił 6 lutego br. podczas posiedzenia zarządu OMG-G-S, podczas którego prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska wypracowali rozwiązanie jednego, wspólnego biletu miesięcznego na wszystkie środki komunikacji publicznej. Bilet będzie umożliwiał poruszanie się środkami komunikacji publicznej, w tym kolejowej SKM i Polregio, na obszarze:

 

- Pruszcza Gdańskiego

- Kolbud

- Żukowa

- Trójmiasta

- Szemudu

- Kosakowa

- Rumi

- Redy

- Luzina

- Wejherowa (miasto i gmina wiejska)

- oraz Tczewa.

 

- Doświadczenia miast europejskich pokazują jednoznacznie, że tylko transport szynowy jest w stanie rozwiązać problemy zatłoczonych ulic i braku miejsc parkingowych. Stąd też główny nacisk chcemy położyć na popularyzację przewozów kolejowych w obszarze metropolii. Mając świadomość związanych z tym kosztów niezbędne jest współuczestniczenie metropolii w finansowaniu transportu kolejowego na jej obszarze. Niezbędna jest w tym przypadku współpraca z Marszałkiem Województwa. Ta zmiana będzie epokowa - mówią zgodnie prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu.

 

Rozwiązanie testowe zakłada dopłaty gmin do ceny biletu. Bilet metropolitalny normalny został skalkulowany na ok. 150 zł, a ulgowy ok. 75 zł. Gminy wchodzące w skład MZKZG zobowiążą się do współfinansowania zwiększonych kosztów funkcjonowania transportu kolejowego w obszarze metropolii, na zasadach wspólnie określonych z Województwem Pomorskim.

Gminy uruchomiły również procedurę przeniesienia ustalania ulg na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Ceny biletów byłyby w przyszłości ustalane przez MZKZG, a nie w każdej gminie osobo.