Aktualność

15
października 2020

 

W Wejherowie powstała Książnica prof. Gerarda Labudy, wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty. Oprócz biblioteki z czytelnią, w placówce znajduje się centrum naukowe, edukacyjne oraz wystawiennicze. Książnica upamiętnia i przechowuje bogaty dorobek profesora.

 

Instytucja zlokalizowana została w zmodernizowanych, zabytkowych obiektach zabudowy towarzyszącej pałacowi Keyserlingków, w którym mieście się obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Inwestycja dofinasowana została ze środków unijnych i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 5,7 mln zł.

Biblioteka liczy 26 tys. woluminów księgozbioru, bogate archiwum i inne materiały, które profesor przekazał w testamencie muzeum. Książnica ma pełnić rolę przestrzeni edukacyjno-naukowej, która będzie zapoznawać odwiedzających z dorobkiem profesora i historią regionu Kaszub. W założeniach miejsce to ma pełnić również rolę kulturotwórczą, gdzie organizowane będą wydarzenia kulturalne i spotkania propagujące lokalną kulturę.

W uroczystości otwarcia Książnicy brały udział dzieci profesora Labudy.

- Jesteśmy wdzięczni, że ze zbiorów naszego ojca powstała Książnica, którą otwieramy w dziesiątą rocznicę jego śmierci – powiedział prof. Adam Labuda, syn prof. Gerarda Labudy. – Oto ojciec zyskał dom-mieszkanie, w którym nowe życie rozpoczyna jest spuścizna biblioteczna i archiwalna. Mówię dom-mieszkanie, bo biblioteka była ważną, jeżeli nie najważniejszą przestrzenią jego życia, wręcz jego żywiołem. I pamięć o nim, tak na Kaszubach pielęgnowana, może rzeczywiście w nowym życiu biblioteki pożywić się jej istnieniem, tymi książkami naznaczonymi komentarzami zapisanymi na marginesach. Jest to dziedzictwo intelektualne, które przysłuży się Małej Ojczyźnie.