Aktualność

20
kwietnia 2021

Wejherowo wdraża pilotażowy program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach, usytuowanych w ośmiu lokalizacjach w śródmieściu Wejherowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu powierzchnia w centrum miasta nie jest zastawiona przez kontenery na śmieci, a mieszkańcy mogą przeznaczyć ją na tereny zielone, rekreacyjne, czy parking.

 

Najważniejszym celem programu jest prawidłowa zbiórka i segregacja odpadów, a przy tym uporządkowanie terenu nieruchomości w centrum miasta. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że może zostać zrealizowane wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca na ustawienie naziemnych kontenerów. Na terenie Wejherowa powstało osiem podziemnych gniazd na odpady. Cztery zlokalizowane zostaną wzdłuż ul. Wałowej, dwa – przy ul. Północnej oraz po jednym - przy parkingu przy ul. Reformatów i przy ul. Sportowej. Przy każdym gnieździe zamieszczono tablicę z zasadami segregacji odpadów. Prowadzona będzie zbiórka pięciu frakcji odpadów: makulatura, szkło, plastik, bio i odpady zmieszane.

 

- Program będzie pilotażowy. Skorzystają z niego mieszkańcy 29. budynków. W konsultacjach z zarządcami wybraliśmy te wspólnoty, które mają najwięcej problemów z lokalizacją swoich śmietników na posesjach. Będziemy ten system obserwować i może w przyszłości zostaną do podziemnych zbiorników dołączone kolejne wspólnoty – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta - Pojemniki otwierane będą przy pomocy kart, które przypisane będą do konkretnego lokalu mieszkalnego, dystrybucją kart zajmą się zarządcy nieruchomości.

 

Karty będą rejestrowane, a każdy użytkownik będzie identyfikowany po numerze karty. Każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika i nie może być udostępniana innej osobie.

Program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych jest elementem budowy Eko Fabryki oraz nowoczesnego systemu zbiórki i segregacji odpadów w Wejherowie dofinansowywanego ze środków unijnych.